Göteborgs stads logotyp

BoListan
Bolistan är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt skall finna lediga lägenheter/rum inom Social resursförvaltning och hos upphandlade verksamheter.


Sök

Logga in för att uppdatera

Användarnamn

Lösenord


bolistan logotyp Hjälp & Tips - Om BoListan

Hjälp & Tips

Lathund

Lathund för användare av http://www.bolistan.goteborg.se

Utskrift
För att skriva ut en sida använder ni webbläsarens egen utskriftsfunktion. Den ser ut enligt bilden nedan.Ett problem kan vara att bredden på ett A4-papper inte räcker för att få med allt innehåll. Välj då "Utskriftsformat" och i den dialogen som visas bockar ni för liggande format.

Kategorier
Alla boendeverksamheter är kategoriserade efter det ramavtalsområde de tillhör. Nedan följer en lite mer utförligare presentation av kategorierna samt kontaktuppgifter till Intraservice support.

Vill ni ha mer utförlig information kring avtalen finns detta att återfinna i avtalsinformationsdatabasen Winst på adressen http://uhb.goteborg.se/winst/.
Användarnamn:avtal@uhb.goteborg.se
Lösenord: winst

Boende, psykiska funktionshinder
Avtal som omfattar boende för personer med psykiska funktionshinder.

Boende, tillsyn
Avtal för boende avseende boende för personer som behöver stöd och tillsyn.

Korttidsvistelse för funktionshindrade
Avtalen avser korttidsvistelse för personer med funktionshinder.

Privat äldreboende
Avtal för korttidsboende för äldre personer.

Vård av barn och unga
Avtalen omfattar vård för barn och unga, barnfamiljer samt familjer som väntar barn.

Vård av missbrukare, vuxna
Avtal för vård av vuxna missbrukare.

Kontakta Intraservice support
E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
Ange "Bolista" i rubriken.