Göteborgs stads logotyp

BoListan
Bolistan är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt skall finna lediga lägenheter/rum inom Social resursförvaltning och hos upphandlade verksamheter.


Sök

Logga in för att uppdatera

Användarnamn

Lösenord


bolistan logotyp Hjälp & Tips - Om BoListan

Sökresultat

Du har sökt på: problematik

Steget Vidare Lägenheter - Steget Vidare ABMer information om Steget Vidare AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.stegetvidare.com öppnas i nytt fönster E-post till pontus.teiler@stegetvidare.com0722501894
Lediga lägenheter/rum: 10
Idag 23:15
Vård av barn och unga - Vi har lägenheter i Göteborg och Mölndal. Våra målgrupper är unga vuxna med psykosocial problematik samt ensamkommande flyktingbarn. Vårt behandlingsarbete präglas av ett kognitivt förhållningssätt.
Södra Ågatan 6, 431 35 Mölndal

Steget Vidare HVB-hem - Steget Vidare ABMer information om Steget Vidare AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.stegetvidare.com öppnas i nytt fönster E-post till pontus.teiler@stegetvidare.com0722501894
Lediga lägenheter/rum: 1
Idag 23:15
Vård av barn och unga - Våra moderna HVB-hem ligger i Mölndal. Vår målgrupp är ungdomar med psykosocial problematik med etnisk bakgrund. Vårt behandlingsarbete präglas av ett kognitivt förhållningssätt.
Södra Ågatan 6, 431 35 Mölndal

Änggårdens Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=20 öppnas i nytt fönster E-post till anggardens.ungdomsboende@socialresurs.goteborg.se031-3679574
Lediga lägenheter/rum: 0
Idag 09:30
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar 17-25 år med psykosocial problematik. 25 lägenheter. Referensboende.
Lillängsgatan 1b, 413 19 Göteborg

Aröds Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=29 öppnas i nytt fönster E-post till ungdomsverksamhetens.jourboende@socialresurs.goteborg.se031-3679570
Lediga lägenheter/rum: 0
Idag 09:30
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar 18-25 år med psykosocial problematik. 11 lägenheter. Jourboende.
Aröds industriväg 2 C, 422 43 Hisings-Backa

Referensboende Hisingen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=48 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferensboende.hisingen@socialresurs.goteborg.se031-3679627
Lediga lägenheter/rum: 1
Idag 08:45
Tränings- o referensboende - Riktar sig till vuxna ensamstående och par med tidigare missbruk eller social problematik. Boendekapaciteten skall vara utredd.
Alice Bonthrongatan 2D, 417 16 Göteborg

Ringsjöhemmet - Björkvik-Ringsjöhemmet AB  Länk till http://www.inom.com/bjorkviksgruppen/vara-verksamheter/ringsjohemmets-vard-och-behandlingshem öppnas i nytt fönster E-post till niclas.andersson@inom.com0413-25571
Lediga lägenheter/rum: 1
Idag 08:19
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Ringsjöhemmet välkomnar vuxna personer från 18 år och uppåt, med varierande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi tar emot LRV/LPT-placeringar.
Nybyvägen 36, 24393 Höör

Björkvik - Björkviks Vårdhem AB, Björkvik  Länk till http://www.inom.com/bjorkviksgruppen/vara-verksamheter/bjorkviks-vard-och-behandlingshem öppnas i nytt fönster E-post till niclas.andersson@inom.com0413-25571
Lediga lägenheter/rum: 1
Idag 08:19
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Björkvik välkomnar vuxna personer från 18 år, med varierande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi tar emot LRV/LPT-placeringar.
Björkviksvägen 9, 24335 Höör

Lugnet - Trygga vägen vård AB  Länk till http://www.tryggavagen.se öppnas i nytt fönster E-post till placering@tryggavagen.se076-8021028
Lediga lägenheter/rum: 1
Idag 07:46
Vård av barn och unga - Hvb-hem med endast 5 platser för pojkar i åldrarna 14 – 17 år med psykosocial problematik, beteendestörningar och omsorgsbrist.
Edsåsvägen 138, 441 96 Hemsjö/Alingsås

ALMA - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=6&SidID=71 öppnas i nytt fönster E-post till alma@socialresurs.goteborg.se031-3679666
Lediga lägenheter/rum: 1
Idag 01:37
Kvinnovårdkedjan - Alma är ett akutboende för hemlösa kvinnor med 17 platser. Vi tar emot kvinnor med missbruk och/eller med psykiskt,social problematik.
Göteborg

Lantvärnsgatan - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=8&SidID=15 öppnas i nytt fönster E-post till lantvarnsgatan@socialresurs.goteborg.se031-3679567
Lediga lägenheter/rum: 1
Igår 08:54
Motivation - Vi tar emot vuxna män med missbruksproblematik. 20 lägenheter med pentry. Erbjuder motiverande stöd och tillsyn dygnet runt i drogfri boendemiljö.
Lantvärnsgatan 10, 414 51 Göteborg

Alternativa boende - REBOMer information om REBO öppnas i nytt fönster Länk till http://www.rebo.se öppnas i nytt fönster E-post till maria@rebo.se031-556311
Lediga lägenheter/rum: 1
Igår 07:58
Boende med bostöd - Stöd och tillsyn av personer med socialproblematik eller psykisk ohälsa. Boendet består av eget boende i lägenhet eller kollektivt boende. Vi har även akutboende för vuxna och för unga vuxna.
Drakegatan 4, 412 50 Göteborg

Iris Hestra - Iris Utv. center Hestra AB  Länk till http://www.irisuc.se öppnas i nytt fönster E-post till hes@irisuc.se0370-335657
Lediga lägenheter/rum: 1
Iförrgår 13:30
Vård av missbrukare vuxna - Vi erbjuder män och kvinnor behandling med inriktning mot psykiatrisk problematik ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi erbjuder utredning, behandling, rehabilitering, och omvårdnad.
Box 130, 330 27 Hestra

Snäppan - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till ulf.thornstrom@gryning.se0520-19735
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-24 08:56
Vård av barn och unga - Tonåringar med en kombination av psykosocial och psykiatrisk problematik. Placerade enligt både SoL och LVU. Verksamheten har en nära koppling mellan boende och skola
Forstenagatan 49, 461 43 Trollhättan

Ramnås-Svea - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till katarina.wennersten@gryning.se033-136757
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-24 08:56
Vård av barn och unga - Ramnås 6 platser, Svea 6 platser behandlingshem för flickor och pojkar i åldern 13-20 år med en svårare psykosocial problematik, MSMT
Sveagatan 21, 504 39 Borås

Lillgården - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till anna-lena.grundel@gryning.se031-408972
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-24 08:56
Vård av barn och unga - Behandlingshem med fem platser. Målgruppen är ungdomar med en svår psykosocial problematik och brister i sin jag-utveckling
Lilla danska vägen 11, 412 74 Göteborg

Lilla Torps Uppdragsenhet - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till birgitta.back@gryning.se031-7073166
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-24 08:56
Vård av barn och unga - Uppdragsenhet med fem platser. Målgruppen är ungdomar mellan 12-21 år med svår komplex psykosocial problematik.
Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg

Lilla Torps akutenhet - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till birgitta.back@gryning.se031-7073173
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-24 08:56
Vård av barn och unga - Ungdomar mellan 12-21 år med svår och komplex psykosocial problematik. Verksamheten bygger på en miljöterapeutisk grund med psykodynamisk och systemteoretisk teoriförankring.
Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg.

Delsjötorp - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till susanne.durehed@gryning.se031-844282
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-24 08:55
Vård av barn och unga - Behandlingshem med 4 platser. Målgruppen är ungdomar, 16-21 år, med tidiga identitets- och relationsstörningar samt en komplicerad social problematik.
Töpelsgatan 12-14, 416 55 Göteborg

Änggårdsteamet - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=4&SidID=30 öppnas i nytt fönster E-post till anggardsteamet@socialresurs.goteborg.se031-3679581
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-20 08:47
Stöd- o habiliteringsboende - Psykiskt funktionshindrade kvinnor och män utan missbruksproblematik. 47 lägenheter. Kvarboende.
Lillängsgatan 4, 413 19 Göteborg

Björlandavillan - Teambo i Göteborg ABMer information om Teambo i Göteborg AB öppnas i nytt fönster Länk till http://teambo.se öppnas i nytt fönster E-post till hans.bjork@teambo.se031-232601
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-11-18 08:40
Boende med bostöd - Ett boende för vuxna från 18 år i avvaktan på lägenhet. Ett "drogfritt" boende med psykosocial problematik/missbruk. Fullt möblerade rum med helpension, vägledning och stöd.
Von utfallsgatan 20, 415 05 GÖTEBORG

Familjeboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=42 öppnas i nytt fönster E-post till familjeboendet@socialresurs.se3679517/18
Lediga lägenheter/rum: 3
2014-10-31 12:53
Ungdoms- o familjeboende - Ett referensboende för barnfamiljer med begränsad psykosocial problematik. 43 lägenheter belägna i västra och nordöstra stadsdelarna.
Lillängsgatan 7c, 413 19 Göteborg

Bia Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=45 öppnas i nytt fönster E-post till teresa.geeson@socialresurs.se031-3679522
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-10-24 10:56
Ungdoms- o familjeboende - Ett lägenhetsboende för ungdomar mellan 18-25 år som har en psykosocialproblematik. 11 lägenheter ligger i anslutning till kontoret på Måns Bryntessonsgatan och övriga är insprängda lägenheter.
Måns Bryntessonsgatan 16C, 41503 Göteborg

Rävebergsvägen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=3&SidID=60 öppnas i nytt fönster Rävebergsvägen har ingen e-post031-3679613
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-10-20 15:05
Stöd- o habiliteringsboende - Ett långsiktigt boende för vuxna kvinnor och män med missbruksproblematik och sidodiagnos (DD) och som behöver ökat stöd i sin livssituation.
Rävebergsvägen 130, 424 67 Angered

Solängen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=7&SidID=47 öppnas i nytt fönster Solängen har ingen e-post031-3679631
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-09-30 12:54
Långsiktigt boende - Ett lägenhetsboende för vuxna personer som har förmågan att klara ett självständigt boende och där missbruks/psykosociala problematiken inte får för stora konsekvenser i boendet. 33 lägenheter
Tunnbindaregatan 8, 417 04 Göteborg

Jakobsdal HVB - All: Care Together AB  Länk till http://www.jakobsdal.com/omsorg öppnas i nytt fönster E-post till ifo@jakobsdal.com0303-776500
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-08-27 11:18
Vård av barn och unga - AVTAL SLÄCKT I WINST. Pojkar och flickor 12-18 år med psykosocial problematik. Bred kompetens och individuellt anpassad behandling. Egen specialpedagog.
Buxeröd 128 , 444 94 Ucklum

AnaniasHus-Akut - Nya Himlars AB  Länk till http://www.ananiashus.com öppnas i nytt fönster E-post till info@ananiashus.com0707-709046
Lediga lägenheter/rum: 1
2014-08-22 13:46
Boende med bostöd - AKUTBOENDE - Män, KVINNOR, PAR (även m BARN). Lgh el rum. TOTALT DROGFRITT. Mål- grupp: depress., social problematik, (ej nära missbr el psyk. sjukd). Egen matlagn. Kontaktperson, MI, ADL.
Hammarkulletgt 62 B, 3 vån, 424 37 Angered

Alpklyftan Öppenvård - Alpklyftan Vård AB, HVB  Länk till http://www.alpklyftan.com öppnas i nytt fönster E-post till info@alpklyftan.com031-508113
Lediga lägenheter/rum: 1
2014-07-11 15:53
Vård av barn och unga - Alpklyftan Öppenvård arbetar med ungdomar 12-23 år med psykosocial problematik. Vi har träningslägenheter runt om i Göteborg och även "mellanboende" för de som behöver extra tillsyn.
Varholmsgatan 2e, 41474 Göteborg

Behandlingshemmet Nygård - Behandlingshemmet Nygård  Behandlingshemmet Nygård har ingen webbplats E-post till reception@aberianygard.se0563-40505
Lediga lägenheter/rum: 18
2014-07-07 08:49
Vård av missbrukare vuxna - HVB-hem för vuxna med beroendeproblematik. Anpassad behandling utifrån Klientens behov.Möjlighet finns till abstinensbehandling. Personal dygnet runt.
Nygård 2, 683 61 Ekshärad

Korpbergets Beh.center AB - Korpbergets Beh. center AB  Korpbergets Beh.center AB har ingen webbplats E-post till info@korpberget.se0612-718280
Lediga lägenheter/rum: 3
2014-03-21 12:23
Vård av missbrukare vuxna - Korpberget är ett HVB-hem för män och kvinnor 18 år och uppåt med beroendeproblematik, samt gäng avhoppare. Primärbehandling 6v-3mån. Ligger vackert i Ångermanland-Höga kusten.
Svanö, 872 93 LUNDE

Ungdom stödboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=28 öppnas i nytt fönster E-post till ungdomskompaniet@socialresurs.goteborg.se031-3679577
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-03-17 10:07
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar med psykosocial problematik i åldern 17-25 år 5 lägenheter, pedagogisk träning i trygg vardagsmiljö, daglig kontakt med personal. 4 mån dokumenterad drogfrihet
Lillängsgatan 1 C, 413 19 Göteborg

Frösunda HVB VillaBoCilla - Villa BoCilla HVB-hem AB  Länk till //http://www.frosunda.se/sv/Individ-och-familj/HVB-verksamhet/HVB-verksamhet/Villa-BoCilla/ öppnas i nytt fönster E-post till info@villabocilla.se0297-60306
Lediga lägenheter/rum: 5
2014-02-25 09:10
Vård av missbrukare vuxna - Villa BoCilla är ett HVB-hem för män i åldrarna 18 år och äldre med missbruksproblematik, kriminellt beteende och psykosocial problematik.
Nordanåvägen 3, 816 95 Åmotsbruk

Träningsboende Norr - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=61 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferens.no@socialresurs.goteborg.se3679519/20
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-12-17 16:21
Tränings- o referensboende - Lägenhetsboende för vuxna med tidigare missbruk eller psykosocial problematik. 35 lägenheter i Gamlestaden. Dokumenterad nykterhet och drogfrihet samt grundläggande ADL-färdigheter krävs.
Måns Bryntessonsgatan 16D, 415 03 göteborg

Referensboende Norr - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=48 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferens.no@socialresurs.goteborg.se3679519/20
Lediga lägenheter/rum: 4
2013-12-17 16:21
Tränings- o referensboende - Riktar sig till vuxna ensamstående och par med tidigare missbruk eller social problematik. Boendekapaciteten skall vara utredd.
Måns Bryntessonsgatan 16D, 41503 Göteborg

August Barks gata - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=4&SidID=56 öppnas i nytt fönster E-post till anita.hjelm-ulveras@socialresurs.goteborg.se3679590,91
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-10-02 11:40
Stöd- o habiliteringsboende - Boende på lång sikt för personer med missbruk & psykiatrisk (huvuds.psykos) problematik. 20 lgh med dagl. stöd av engagerad personal. Begränsat missbruk accepteras men nykter & drogfrihet eftersträvas
August Barks gata 14, 421 32 Västra Frölunda

Södergården korttid - Bräcke Diakoni, korttidsvist  Länk till http://brackediakoni.se öppnas i nytt fönster E-post till pia.skoglund@brackediakoni.se031-502544
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-06-13 16:13
Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning - Naturnära boende med korttidsplatser för personer under 65 år med demensproblematik.
Bräckevästergårdsväg 14, 418 04 Göteborg

Oxhagsgatans LSB - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=7&SidID=21 öppnas i nytt fönster E-post till oxhagen@socialresurs.goteborg.se031-3679568
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-04-01 07:30
Långsiktigt boende - Vi vänder oss till vuxna personer som trots missbruksproblematik har en förhållandevis självständig förmåga och som strävar efter att kontrollera och minimera sitt missbruk. Totalt 70 lägenheter.
Oxhagsgatan 3 C, 414 69 Göteborg

Gula Villorna - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/nav.asp?MenyID=7&SidID=7 öppnas i nytt fönster E-post till carina.spjut@socialresurs.goteborg.se3679515
Lediga lägenheter/rum: 0
2012-02-01 09:12
Långsiktigt boende - Lägenhetsboende för vuxna personer med förmågan att klara ett självständigt boende utan att missbruksproblematiken påverkar boendekapaciteten. 32 lägenheter beläget på Gula Villorna.
Alelyckegatan 25, 41525 Göteborg

Vägvalet Väst AB - Vägvalet Väst  Länk till http://www.vagvalet.se öppnas i nytt fönster E-post till kjeld@vagvalet.se031-7791900
Lediga lägenheter/rum: 1
2010-06-08 13:55
Vård av barn och unga - Öppenvård till unga vuxna 16-25 år (17platser) med psykosocial problematik, kriminalitet eller missbruk. Individen skolas in i ett "normalt" liv med ordnat boende, fritid och praktisk utbildning.
Skälltorpsvägen 23, 42256 Hisings Backa