Göteborgs stads logotyp

BoListan
Bolistan är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt skall finna lediga lägenheter/rum inom Social resursförvaltning och hos upphandlade verksamheter.


Sök

Logga in för att uppdatera

Användarnamn

Lösenord


bolistan logotyp Hjälp & Tips - Om BoListan

Sökresultat

Du har sökt på: problematik

Änggårdsteamet - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=4&SidID=30 öppnas i nytt fönster E-post till anggardsteamet@socialresurs.goteborg.se031-3679581
Lediga lägenheter/rum: 0
Igår 10:13
Stöd- o habiliteringsboende - Psykiskt funktionshindrade kvinnor och män utan missbruksproblematik. 47 lägenheter. Kvarboende.
Lillängsgatan 4, 413 19 Göteborg

Referensboende Hisingen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=48 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferensboende.hisingen@socialresurs.goteborg.se031-3679627
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-03-27 09:00
Tränings- o referensboende - Riktar sig till vuxna ensamstående och par med tidigare missbruk eller social problematik. Boendekapaciteten skall vara utredd.
Alice Bonthrongatan 2D, 417 16 Göteborg

ALMA - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=6&SidID=71 öppnas i nytt fönster E-post till alma@socialresurs.goteborg.se031-3679666
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-27 05:00
Kvinnovårdkedjan - Alma är ett akutboende för hemlösa kvinnor med 17 platser. Vi tar emot kvinnor med missbruk och/eller med psykiskt,social problematik.
Göteborg

Iris Hestra - Iris Utv. center Hestra AB  Länk till http://www.irisuc.se öppnas i nytt fönster E-post till hes@irisuc.se0370-335657
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-03-26 13:14
Vård av missbrukare vuxna - Vi erbjuder män och kvinnor behandling med inriktning mot psykiatrisk problematik ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi erbjuder utredning, behandling, rehabilitering, och omvårdnad.
Box 130, 330 27 Hestra

Lantvärnsgatan - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=8&SidID=15 öppnas i nytt fönster E-post till lantvarnsgatan@socialresurs.goteborg.se031-3679567
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-03-26 11:21
Motivation - Vi tar emot vuxna män med missbruksproblematik. 20 lägenheter med pentry. Erbjuder motiverande stöd och tillsyn dygnet runt i drogfri boendemiljö.
Lantvärnsgatan 10, 414 51 Göteborg

Aröds Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=29 öppnas i nytt fönster E-post till ungdomsverksamhetens.jourboende@socialresurs.goteborg.se031-3679570
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-26 08:05
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar 18-25 år med psykosocial problematik. 11 lägenheter. Jourboende.
Aröds industriväg 2 C, 422 43 Hisings-Backa

Änggårdens Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=20 öppnas i nytt fönster E-post till anggardens.ungdomsboende@socialresurs.goteborg.se031-3679574
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-26 08:05
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar 17-25 år med psykosocial problematik. 25 lägenheter. Referensboende.
Lillängsgatan 1b, 413 19 Göteborg

Bia Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=45 öppnas i nytt fönster E-post till teresa.geeson@socialresurs.se031-3679522
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-23 13:15
Ungdoms- o familjeboende - Ett lägenhetsboende för ungdomar mellan 18-25 år som har en psykosocialproblematik. 11 lägenheter ligger i anslutning till kontoret på Måns Bryntessonsgatan och övriga är insprängda lägenheter.
Måns Bryntessonsgatan 16C, 41503 Göteborg

Snäppan - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till ulf.thornstrom@gryning.se0520-19735
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-23 09:42
Vård av barn och unga - Tonåringar med en kombination av psykosocial och psykiatrisk problematik. Placerade enligt både SoL och LVU. Verksamheten har en nära koppling mellan boende och skola
Forstenagatan 49, 461 43 Trollhättan

Lillgården - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till anna-lena.grundel@gryning.se031-408972
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-23 09:42
Vård av barn och unga - Behandlingshem med fem platser. Målgruppen är ungdomar med en svår psykosocial problematik och brister i sin jag-utveckling
Lilla danska vägen 11, 412 74 Göteborg

Lilla Torps Uppdragsenhet - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till birgitta.back@gryning.se031-7073166
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-23 09:42
Vård av barn och unga - Uppdragsenhet med fem platser. Målgruppen är ungdomar mellan 12-21 år med svår komplex psykosocial problematik.
Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg

Delsjötorp - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till susanne.durehed@gryning.se031-844282
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-23 09:41
Vård av barn och unga - Behandlingshem med 4 platser. Målgruppen är ungdomar, 16-21 år, med tidiga identitets- och relationsstörningar samt en komplicerad social problematik.
Töpelsgatan 12-14, 416 55 Göteborg

Alternativa boende - REBOMer information om REBO öppnas i nytt fönster Länk till http://www.rebo.se öppnas i nytt fönster E-post till maria@rebo.se0702-612066
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-03-20 15:19
Boende med bostöd - Stöd och tillsyn av personer med socialproblematik eller psykisk ohälsa. Boendet består av eget boende i lägenhet eller kollektivt boende. Vi har även akutboende för vuxna och för unga vuxna.
Drakegatan 4, 412 50 Göteborg

Solängen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=7&SidID=47 öppnas i nytt fönster Solängen har ingen e-post031-3679631
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-03-20 10:33
Långsiktigt boende - Ett lägenhetsboende för vuxna personer som har förmågan att klara ett självständigt boende och där missbruks/psykosociala problematiken inte får för stora konsekvenser i boendet. 33 lägenheter
Tunnbindaregatan 8, 417 04 Göteborg

Björlandavillan - Teambo i Göteborg ABMer information om Teambo i Göteborg AB öppnas i nytt fönster Länk till http://teambo.se öppnas i nytt fönster E-post till hans.bjork@teambo.se031-232601
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-03-17 13:19
Boende med bostöd - Ett boende för vuxna män från 18 år i avvaktan på lägenhet. Ett drogfritt boende för vuxna män med psykosocial problematik/missbruk. Fullt möblerade rum med helpension, vägledning och stöd.
Von utfallsgatan 20, 415 05 GÖTEBORG

Alpklyftan Öppenvård/Mig - Alpklyftan Vård AB, HVB  Länk till http://www.alpklyftan.se öppnas i nytt fönster E-post till info@alpklyftan.com031-508113
Lediga lägenheter/rum: 5
2015-03-15 22:23
Vård av barn och unga - Alpklyftan Öppenvård arbetar med ungdomar 12-23 år med psykosocial problematik. Vi har träningslägenheter runt om i Göteborg. Vi har även stöd och referensboende för ensamkommande ungdomar.
Varholmsgatan 2e, 41474 Göteborg

Lugnet - Trygga vägen vård AB  Länk till http://www.tryggavagen.se öppnas i nytt fönster E-post till placering@tryggavagen.se076-8021028
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-02-25 07:57
Vård av barn och unga - Hvb-hem med endast 5 platser för pojkar i åldrarna 14 – 17 år med psykosocial problematik, beteendestörningar och omsorgsbrist.
Edsåsvägen 138, 441 96 Hemsjö/Alingsås

Ringsjöhemmet - Björkvik-Ringsjöhemmet AB  Länk till http://www.inom.com/bjorkviksgruppen/vara-verksamheter/ringsjohemmets-vard-och-behandlingshem öppnas i nytt fönster E-post till niclas.andersson@inom.com0413-25571
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-02-10 11:18
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Ringsjöhemmet välkomnar vuxna personer från 18 år och uppåt, med varierande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi tar emot LRV/LPT-placeringar.
Nybyvägen 36, 24393 Höör

Björkvik - Björkviks Vårdhem AB, Björkvik  Länk till http://www.inom.com/bjorkviksgruppen/vara-verksamheter/bjorkviks-vard-och-behandlingshem öppnas i nytt fönster E-post till niclas.andersson@inom.com0413-25571
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-02-10 11:17
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Björkvik välkomnar vuxna personer från 18 år, med varierande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi tar emot LRV/LPT-placeringar.
Björkviksvägen 9, 24335 Höör

Steget Vidare Lägenheter - Steget Vidare ABMer information om Steget Vidare AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.stegetvidare.com öppnas i nytt fönster E-post till pontus.teiler@stegetvidare.com0722501894
Lediga lägenheter/rum: 8
2015-02-09 12:23
Vård av barn och unga - Vi har lägenheter i Göteborg och Mölndal. Vi tar emot alla former av placeringar och har avtal med 120 kommuner. Främsta målgrupperna är ensamkommande barn och psykosocial problematik
Södra Ågatan 6, 431 35 Mölndal

Steget Vidare HVB-hem - Steget Vidare ABMer information om Steget Vidare AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.stegetvidare.com öppnas i nytt fönster E-post till pontus.teiler@stegetvidare.com0722501894
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-02-06 14:31
Vård av barn och unga - Våra moderna HVB-hem ligger i Mölndal. Vår målgrupp är ungdomar med psykosocial problematik med etnisk bakgrund. Vårt behandlingsarbete präglas av ett kognitivt förhållningssätt.
Södra Ågatan 6, 431 35 Mölndal

Familjeboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=42 öppnas i nytt fönster E-post till familjeboendet@socialresurs.se3679517/18
Lediga lägenheter/rum: 3
2014-10-31 12:53
Ungdoms- o familjeboende - Ett referensboende för barnfamiljer med begränsad psykosocial problematik. 43 lägenheter belägna i västra och nordöstra stadsdelarna.
Lillängsgatan 7c, 413 19 Göteborg

Rävebergsvägen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=3&SidID=60 öppnas i nytt fönster Rävebergsvägen har ingen e-post031-3679613
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-10-20 15:05
Stöd- o habiliteringsboende - Ett långsiktigt boende för vuxna kvinnor och män med missbruksproblematik och sidodiagnos (DD) och som behöver ökat stöd i sin livssituation.
Rävebergsvägen 130, 424 67 Angered

Behandlingshemmet Nygård - Behandlingshemmet Nygård  Behandlingshemmet Nygård har ingen webbplats E-post till reception@aberianygard.se0563-40505
Lediga lägenheter/rum: 18
2014-07-07 08:49
Vård av missbrukare vuxna - HVB-hem för vuxna med beroendeproblematik. Anpassad behandling utifrån Klientens behov.Möjlighet finns till abstinensbehandling. Personal dygnet runt.
Nygård 2, 683 61 Ekshärad

Korpbergets Beh.center AB - Korpbergets Beh. center AB  Korpbergets Beh.center AB har ingen webbplats E-post till info@korpberget.se0612-718280
Lediga lägenheter/rum: 3
2014-03-21 12:23
Vård av missbrukare vuxna - Korpberget är ett HVB-hem för män och kvinnor 18 år och uppåt med beroendeproblematik, samt gäng avhoppare. Primärbehandling 6v-3mån. Ligger vackert i Ångermanland-Höga kusten.
Svanö, 872 93 LUNDE

Ungdom stödboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=28 öppnas i nytt fönster E-post till ungdomskompaniet@socialresurs.goteborg.se031-3679577
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-03-17 10:07
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar med psykosocial problematik i åldern 17-25 år 5 lägenheter, pedagogisk träning i trygg vardagsmiljö, daglig kontakt med personal. 4 mån dokumenterad drogfrihet
Lillängsgatan 1 C, 413 19 Göteborg

Frösunda HVB VillaBoCilla - Villa BoCilla HVB-hem AB  Länk till //http://www.frosunda.se/sv/Individ-och-familj/HVB-verksamhet/HVB-verksamhet/Villa-BoCilla/ öppnas i nytt fönster E-post till info@villabocilla.se0297-60306
Lediga lägenheter/rum: 5
2014-02-25 09:10
Vård av missbrukare vuxna - Villa BoCilla är ett HVB-hem för män i åldrarna 18 år och äldre med missbruksproblematik, kriminellt beteende och psykosocial problematik.
Nordanåvägen 3, 816 95 Åmotsbruk

Referensboende Norr - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=48 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferens.no@socialresurs.goteborg.se3679519/20
Lediga lägenheter/rum: 4
2013-12-17 16:21
Tränings- o referensboende - Riktar sig till vuxna ensamstående och par med tidigare missbruk eller social problematik. Boendekapaciteten skall vara utredd.
Måns Bryntessonsgatan 16D, 41503 Göteborg

Träningsboende Norr - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=61 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferens.no@socialresurs.goteborg.se3679519/20
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-12-17 16:21
Tränings- o referensboende - Lägenhetsboende för vuxna med tidigare missbruk eller psykosocial problematik. 35 lägenheter i Gamlestaden. Dokumenterad nykterhet och drogfrihet samt grundläggande ADL-färdigheter krävs.
Måns Bryntessonsgatan 16D, 415 03 göteborg

August Barks gata - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=4&SidID=56 öppnas i nytt fönster E-post till anita.hjelm-ulveras@socialresurs.goteborg.se3679590,91
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-10-02 11:40
Stöd- o habiliteringsboende - Boende på lång sikt för personer med missbruk & psykiatrisk (huvuds.psykos) problematik. 20 lgh med dagl. stöd av engagerad personal. Begränsat missbruk accepteras men nykter & drogfrihet eftersträvas
August Barks gata 14, 421 32 Västra Frölunda

Södergården korttid - Bräcke Diakoni, korttidsvist  Länk till http://brackediakoni.se öppnas i nytt fönster E-post till pia.skoglund@brackediakoni.se031-502544
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-06-13 16:13
Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning - Naturnära boende med korttidsplatser för personer under 65 år med demensproblematik.
Bräckevästergårdsväg 14, 418 04 Göteborg

Oxhagsgatans LSB - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=7&SidID=21 öppnas i nytt fönster E-post till oxhagen@socialresurs.goteborg.se031-3679568
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-04-01 07:30
Långsiktigt boende - Vi vänder oss till vuxna personer som trots missbruksproblematik har en förhållandevis självständig förmåga och som strävar efter att kontrollera och minimera sitt missbruk. Totalt 70 lägenheter.
Oxhagsgatan 3 C, 414 69 Göteborg

Gula Villorna - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/nav.asp?MenyID=7&SidID=7 öppnas i nytt fönster E-post till carina.spjut@socialresurs.goteborg.se3679515
Lediga lägenheter/rum: 0
2012-02-01 09:12
Långsiktigt boende - Lägenhetsboende för vuxna personer med förmågan att klara ett självständigt boende utan att missbruksproblematiken påverkar boendekapaciteten. 32 lägenheter beläget på Gula Villorna.
Alelyckegatan 25, 41525 Göteborg