Göteborgs stads logotyp

BoListan
Bolistan är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt skall finna lediga lägenheter/rum inom Social resursförvaltning och hos upphandlade verksamheter.


Sök

Logga in för att uppdatera

Användarnamn

Lösenord


bolistan logotyp Hjälp & Tips - Om BoListan

Sökresultat

Du har sökt på: problematik

Alternativa boende - REBOMer information om REBO öppnas i nytt fönster Länk till http://www.rebo.se öppnas i nytt fönster E-post till maria@rebo.se0702-612066
Lediga lägenheter/rum: 1
Iförrgår 11:17
Boende med bostöd - Stöd och tillsyn av personer med socialproblematik eller psykisk ohälsa. Boendet består av eget boende i lägenhet eller kollektivt boende. Vi har även akutboende. 0702-612066/0701-903006
Drakegatan 4, 412 50 Göteborg

Aröds Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=29 öppnas i nytt fönster E-post till ungdomsverksamhetens.jourboende@socialresurs.goteborg.se031-3679570
Lediga lägenheter/rum: 0
Iförrgår 09:42
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar 18-25 år med psykosocial problematik. 11 lägenheter. Jourboende.
Aröds industriväg 2 C, 422 43 Hisings-Backa

Änggårdens Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=20 öppnas i nytt fönster E-post till anggardens.ungdomsboende@socialresurs.goteborg.se031-3679574
Lediga lägenheter/rum: 0
Iförrgår 09:42
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar 17-25 år med psykosocial problematik. 25 lägenheter. Referensboende.
Lillängsgatan 1b, 413 19 Göteborg

Lantvärnsgatan - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=8&SidID=15 öppnas i nytt fönster E-post till lantvarnsgatan@socialresurs.goteborg.se031-3679567
Lediga lägenheter/rum: 0
Iförrgår 09:30
Motivation - Vi tar emot vuxna män med missbruksproblematik. 20 lägenheter med pentry. Erbjuder motiverande stöd och tillsyn dygnet runt i drogfri boendemiljö.
Lantvärnsgatan 10, 414 51 Göteborg

Änggårdsteamet - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=4&SidID=30 öppnas i nytt fönster E-post till anggardsteamet@socialresurs.goteborg.se031-3679581
Lediga lägenheter/rum: 0
Iförrgår 09:23
Stöd- o habiliteringsboende - Psykiskt funktionshindrade kvinnor och män utan missbruksproblematik. 47 lägenheter. Kvarboende.
Lillängsgatan 4, 413 19 Göteborg

Referensboende Hisingen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=48 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferensboende.hisingen@socialresurs.goteborg.se031-3679627
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-02-03 08:50
Tränings- o referensboende - Riktar sig till vuxna ensamstående och par med tidigare missbruk eller social problematik. Boendekapaciteten skall vara utredd.
Alice Bonthrongatan 2D, 417 16 Göteborg

Solängen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=7&SidID=47 öppnas i nytt fönster E-post till thomas.steiner@socialresurs.goteborg.se031-3679631
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-02-02 10:24
Långsiktigt boende - Ett lägenhetsboende för vuxna personer som har förmågan att klara ett självständigt boende och där missbruks/psykosociala problematiken inte får för stora konsekvenser i boendet. 33 lägenheter
Tunnbindaregatan 8, 417 04 Göteborg

Snäppan - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till eva-lena.stareh@gryning.se0520-19735
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-02-01 14:47
Vård av barn och unga - Tonåringar med en kombination av psykosocial och psykiatrisk problematik. Placerade enligt både SoL och LVU. Verksamheten har en nära koppling mellan boende och skola
Forstenagatan 49, 461 43 Trollhättan

Lillgården - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till anna-lena.grundel@gryning.se031-408972
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-02-01 14:46
Vård av barn och unga - Behandlingshem med fem platser. Målgruppen är ungdomar med en svår psykosocial problematik och brister i sin jag-utveckling
Lilla danska vägen 11, 412 74 Göteborg

Lilla Torps Uppdragsenhet - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till birgitta.back@gryning.se031-7073166
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-02-01 14:46
Vård av barn och unga - Uppdragsenhet med fem platser. Målgruppen är ungdomar mellan 12-21 år med svår komplex psykosocial problematik.
Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg

Delsjötorp - Gryning Vård ABMer information om Gryning Vård AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.gryning.se öppnas i nytt fönster E-post till birgitta.back@gryning.se031-844282
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-02-01 14:46
Vård av barn och unga - Behandlingshem med 4 platser. Målgruppen är ungdomar, 16-21 år, med tidiga identitets- och relationsstörningar samt en komplicerad social problematik.
Töpelsgatan 12-14, 416 55 Göteborg

Bia Ungdomsboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=45 öppnas i nytt fönster E-post till teresa.geeson@socialresurs.se031-3679522
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-01-29 09:44
Ungdoms- o familjeboende - Ett lägenhetsboende för ungdomar mellan 18-25 år som har en psykosocialproblematik. 11 lägenheter ligger i anslutning till kontoret på Måns Bryntessonsgatan och övriga är insprängda lägenheter.
Måns Bryntessonsgatan 16C, 41503 Göteborg

Familjeboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=42 öppnas i nytt fönster E-post till familjeboendet@socialresurs.se3679517/18
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-01-28 14:24
Ungdoms- o familjeboende - Ett referensboende för barnfamiljer med begränsad psykosocial problematik. 43 lägenheter belägna i västra och nordöstra stadsdelarna.
Lillängsgatan 7c, 413 19 Göteborg

Björkvik - Björkviks Vårdhem AB, Björkvik  Länk till http://www.inom.com/bjorkviksgruppen/vara-verksamheter/bjorkviks-vard-och-behandlingshem öppnas i nytt fönster E-post till niclas.andersson@inom.com0413-25571
Lediga lägenheter/rum: 2
2016-01-27 15:42
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Björkvik välkomnar vuxna personer från 18 år, med varierande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi tar emot LRV/LPT-placeringar.
Björkviksvägen 9, 24335 Höör

ALMA - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=6&SidID=71 öppnas i nytt fönster E-post till alma@socialresurs.goteborg.se031-3679666
Lediga lägenheter/rum: 1
2016-01-27 05:56
Kvinnovårdkedjan - Alma är ett akutboende för hemlösa kvinnor med 17 platser. Vi tar emot kvinnor med missbruk och/eller med psykiskt,social problematik.
Göteborg

Björlandavillan - Teambo i Göteborg ABMer information om Teambo i Göteborg AB öppnas i nytt fönster Länk till http://teambo.se öppnas i nytt fönster E-post till hans.bjork@teambo.se031-232601
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-01-22 09:23
Boende med bostöd - Ett boende för vuxna män från 18 år i avvaktan på lägenhet. Ett drogfritt boende för vuxna män med psykosocial problematik/missbruk. Fullt möblerade rum med helpension, vägledning och stöd.
Von utfallsgatan 20, 415 05 GÖTEBORG

Brattås boende - StadsmissionenMer information om Stadsmissionen öppnas i nytt fönster Länk till http://www.stadsmissionen.org öppnas i nytt fönster E-post till brattas@stadsmissionen.org031-7553796
Lediga lägenheter/rum: 0
2016-01-20 11:23
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Drogfritt boende för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar/missbruksproblematik.Personal dygnet runt. Individuellt stöd.
Brattåsvägen 6, 42832 Kållered

Ringsjöhemmet - Björkvik-Ringsjöhemmet AB  Länk till http://www.inom.com/bjorkviksgruppen/vara-verksamheter/ringsjohemmets-vard-och-behandlingshem öppnas i nytt fönster E-post till niclas.andersson@inom.com0413-25571
Lediga lägenheter/rum: 2
2016-01-18 11:43
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar - Ringsjöhemmet välkomnar vuxna personer från 18 år och uppåt, med varierande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi tar emot LRV/LPT-placeringar.
Nybyvägen 36, 24393 Höör

Iris Hestra - Iris Utv. center Hestra AB  Länk till http://www.irisuc.se öppnas i nytt fönster E-post till hes@irisuc.se0370-335657
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-12-14 20:05
Vård av missbrukare vuxna - Vi erbjuder män och kvinnor behandling med inriktning mot psykiatrisk problematik ofta i kombination med någon form av missbruk. Vi erbjuder utredning, behandling, rehabilitering, och omvårdnad.
Box 130, 330 27 Hestra

Steget Vidare HVB-hem - Steget Vidare ABMer information om Steget Vidare AB öppnas i nytt fönster Länk till http://www.stegetvidare.com öppnas i nytt fönster E-post till pontus.teiler@stegetvidare.com0722501894
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-11-09 18:51
Vård av barn och unga - Våra moderna HVB-hem ligger i Mölndal. Vår målgrupp är ungdomar med psykosocial problematik med etnisk bakgrund. Vårt behandlingsarbete präglas av ett kognitivt förhållningssätt.
Södra Ågatan 6, 431 35 Mölndal

Oxhagsgatans LSB - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=7&SidID=21 öppnas i nytt fönster E-post till oxhagen@socialresurs.goteborg.se031-3679568
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-06-11 15:12
Långsiktigt boende - Vi vänder oss till vuxna personer som trots missbruksproblematik har en förhållandevis självständig förmåga och som strävar efter att kontrollera och minimera sitt missbruk. Totalt 70 lägenheter.
Oxhagsgatan 3 C, 414 69 Göteborg

Gula Villorna - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/nav.asp?MenyID=7&SidID=7 öppnas i nytt fönster E-post till anna.johansson@socialresurs.goteborg.se3679515
Lediga lägenheter/rum: 0
2015-06-11 15:12
Långsiktigt boende - Lägenhetsboende för vuxna personer med förmågan att klara ett självständigt boende utan att missbruksproblematiken påverkar boendekapaciteten. 32 lägenheter beläget på Gula Villorna.
Alelyckegatan 25, 41525 Göteborg

Lugnet - Trygga vägen vård AB  Länk till http://www.tryggavagen.se öppnas i nytt fönster E-post till placering@tryggavagen.se076-8023222
Lediga lägenheter/rum: 1
2015-05-31 11:11
Vård av barn och unga - Familjelikt Hvb-hem med 5 platser för pojkar 14 – 17 år. Inriktning: Psykosocial problematik, beteendestörningar och omsorgsbrist. Kultur och språk kompetens.
Edsåsvägen 138, 441 96 Hemsjö/Alingsås

Rävebergsvägen - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=3&SidID=60 öppnas i nytt fönster Rävebergsvägen har ingen e-post031-3679613
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-10-20 15:05
Stöd- o habiliteringsboende - Ett långsiktigt boende för vuxna kvinnor och män med missbruksproblematik och sidodiagnos (DD) och som behöver ökat stöd i sin livssituation.
Rävebergsvägen 130, 424 67 Angered

Korpbergets Beh.center AB - Korpbergets Beh. center AB  Korpbergets Beh.center AB har ingen webbplats E-post till info@korpberget.se0612-718280
Lediga lägenheter/rum: 3
2014-03-21 12:23
Vård av missbrukare vuxna - Korpberget är ett HVB-hem för män och kvinnor 18 år och uppåt med beroendeproblematik, samt gäng avhoppare. Primärbehandling 6v-3mån. Ligger vackert i Ångermanland-Höga kusten.
Svanö, 872 93 LUNDE

Ungdom stödboende - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=10&SidID=28 öppnas i nytt fönster E-post till ungdomskompaniet@socialresurs.goteborg.se031-3679577
Lediga lägenheter/rum: 0
2014-03-17 10:07
Ungdoms- o familjeboende - Ungdomar med psykosocial problematik i åldern 17-25 år 5 lägenheter, pedagogisk träning i trygg vardagsmiljö, daglig kontakt med personal. 4 mån dokumenterad drogfrihet
Lillängsgatan 1 C, 413 19 Göteborg

Frösunda HVB VillaBoCilla - Villa BoCilla HVB-hem AB  Länk till //http://www.frosunda.se/sv/Individ-och-familj/HVB-verksamhet/HVB-verksamhet/Villa-BoCilla/ öppnas i nytt fönster E-post till info@villabocilla.se0297-60306
Lediga lägenheter/rum: 5
2014-02-25 09:10
Vård av missbrukare vuxna - Villa BoCilla är ett HVB-hem för män i åldrarna 18 år och äldre med missbruksproblematik, kriminellt beteende och psykosocial problematik.
Nordanåvägen 3, 816 95 Åmotsbruk

Träningsboende Norr - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=61 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferens.no@socialresurs.goteborg.se3679519/20
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-12-17 16:21
Tränings- o referensboende - Lägenhetsboende för vuxna med tidigare missbruk eller psykosocial problematik. 35 lägenheter i Gamlestaden. Dokumenterad nykterhet och drogfrihet samt grundläggande ADL-färdigheter krävs.
Måns Bryntessonsgatan 16D, 415 03 göteborg

Referensboende Norr - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=9&SidID=48 öppnas i nytt fönster E-post till traningreferens.no@socialresurs.goteborg.se3679519/20
Lediga lägenheter/rum: 4
2013-12-17 16:21
Tränings- o referensboende - Riktar sig till vuxna ensamstående och par med tidigare missbruk eller social problematik. Boendekapaciteten skall vara utredd.
Måns Bryntessonsgatan 16D, 41503 Göteborg

August Barks gata - Social resursförvaltningMer information om Social resursförvaltning öppnas i nytt fönster Länk till http://www9.goteborg.se/alternativboende/default.asp?MenyID=4&SidID=56 öppnas i nytt fönster E-post till anita.hjelm-ulveras@socialresurs.goteborg.se3679590,91
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-10-02 11:40
Stöd- o habiliteringsboende - Boende på lång sikt för personer med missbruk & psykiatrisk (huvuds.psykos) problematik. 20 lgh med dagl. stöd av engagerad personal. Begränsat missbruk accepteras men nykter & drogfrihet eftersträvas
August Barks gata 14, 421 32 Västra Frölunda

Södergården korttid - Bräcke Diakoni, korttidsvist  Länk till http://brackediakoni.se öppnas i nytt fönster E-post till pia.skoglund@brackediakoni.se031-502544
Lediga lägenheter/rum: 0
2013-06-13 16:13
Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning - Naturnära boende med korttidsplatser för personer under 65 år med demensproblematik.
Bräckevästergårdsväg 14, 418 04 Göteborg