Göteborgs stads logotyp

BoListan
Bolistan är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt skall finna lediga lägenheter/rum inom Social resursförvaltning och hos upphandlade verksamheter.

Välj skala
0-100 0-200 0-300

Välj boende att visa
Akut- o habiliteringsboende
Akutboende
Arbetskooperativ med boende för vuxna personer från 21 år
Arbetsträning med boende i rum eller lägenhet
Bergsjöhöjd
Boende för ensamkommande barn/ungdomar
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar
Boende med Bostöd Jour/Akutboende
Boende med bostöd Referenslägenheter
Boende med bostöd stöd-/habiliteringsboende
Boende med bostöd träningslägenhet
Boende utan bostöd
Bostad med särskild service
Förstärkt familjehemsvård från 21 år
Heldygnsvård i behandlingshem
Korttidsplatser för äldre
Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning
Korttidsvistelse för personer med psykisk funktionsnedsättning
Kvinnovårdkedjan
Långsiktigt boende
Lägerverksamhet
Motivation
Sociala resursförvaltningen
Stöd- o habiliteringsboende
Stödboende för ensamkommande barn och unga 16-20 år beläget i kranskommun till Göteborgs stad
Stödboende för ensamkommande barn och unga 16-20 år beläget inom Göteborg Stad
Tränings- o referensboende
Ungdoms- o familjeboende
Vård av barn och unga
Vård av missbrukare vuxna
Äldreboendeplatsen privata utförare
Öppenvård


Inget diagram?
Hämta plug-in

bolistan logotyp Hjälp & Tips - Om BoListan

Bolistan - graf

Inga kategorier markerade!