Göteborgs stads logotyp

BoListan
Bolistan är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt skall finna lediga lägenheter/rum inom Social resursförvaltning och hos upphandlade verksamheter.

Välj skala
0-100 0-200 0-300

Välj boende att visa
Akut- o habiliteringsboende
Akutboende
Arbetsträning med boende i rum eller lägenhet
Bergsjöhöjd
Boende för ensamkommande barn/ungdomar
Boende korttid psykiska funktionsnedsättningar
Boende med Bostöd Jour/Akutboende
Boende med bostöd Referenslägenheter
Boende med bostöd stöd-/habiliteringsboende
Boende med bostöd träningslägenhet
Boende utan bostöd
Bostad med särskild service
Förstärkt familjehemsvård från 21 år
Korttidsplatser för äldre
Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning
Korttidsvistelse för personer med psykisk funktionsnedsättning
Kvinnovårdkedjan
Långsiktigt boende
Lägerverksamhet
Motivation
Sociala resursförvaltningen
Stöd- o habiliteringsboende
Stödboende för ensamkommande barn och unga 16-20 år beläget i kranskommun till Göteborgs stad
Stödboende för ensamkommande barn och unga 16-20 år beläget inom Göteborg Stad
Tränings- o referensboende
Ungdoms- o familjeboende
Vård av barn och unga
Vård av missbrukare vuxna
Äldreboendeplatsen privata utförare


Inget diagram?
Hämta plug-in

bolistan logotyp Hjälp & Tips - Om BoListan

Bolistan - graf